Godišnja nagrada Kapetan Miša Anastasijević Prof.Dr Mirjani Radović Marković

Prof. Dr Mirjani Radović Marković dodeljena je godišnja nagrada u Rektoratu Beogradskog Univerziteta za naučni doprinos i promociju preduzetništva ,28.03.2018.

Comments

Popular posts from this blog

NEW Books