Mar 30, 2018

Godišnja nagrada Kapetan Miša Anastasijević Prof.Dr Mirjani Radović Marković

Prof. Dr Mirjani Radović Marković dodeljena je godišnja nagrada u Rektoratu Beogradskog Univerziteta za naučni doprinos i promociju preduzetništva ,28.03.2018.

No comments:

Post a Comment