Tekstovi Dr Mirjane Radovic-Markovic,objavljeni u casopisu GM Business & Lifestyle

Porodična preduzeća: Ključ opstanka i kontinuiteta
Piše: prof. dr Mirjana Radović Marković
izvor: http://www.gmbusiness.biz/index.php/aktuelni_broj/4026.htmlPorodične firme su najuspešnije na listi Fortune 500. One predstavljaju tri četvrtine svih biznisa u Velikoj Britaniji, a slična situacija je i u mnogim drugim zemljama širom sveta. One imaju mnogo dužu tradiciju u poređenju sa firmama koje nisu u porodičnom vlasništvu. Takođe, duže opstaju i stabilnije su u svom poslovanju u odnosu na druge firme.
Pored toga, porodične firme beleže mnogo bolje rezultate od onih koje nisu porodične. Na primer, u SADu oko 33% porodičnih firmi se nalazi među 500 najuspešnijih na spisku Fortune,  a u Kanadi je procenjeno da su porodične firme još 2003. godine ostvarivale 1,3 milijarde kanadskih dolara  i zapošljavale više od polovine aktivne radne snage. I u mnogim zemljama Evropske unije porodična preduzeća zapošljavaju više od 50% aktivne radne snage, što se može videti na primeru Finske ili Italije. Međutim, uprkos ovako velikom značaju porodičnog preduzetništva, tek od početka devedesetih godina prošlog veka ozbiljnije se pristupa njegovom izučavanju. Najčešće se razmatraju pitanja obezbeđenja kontinuiteta porodičnog biznisa i njegova održivost iz generacije u generaciju. Mnogi smatraju da je organizacija porodičnih biznisa najčešće njihova najslabija tačka. Stoga se poslednjih godina u SADu prave posebni programi za pospešivanje razvoja i dobrog upravljanja porodičnim biznisom, kao što je to učinio Weatherhead School of Management osnivajući čak i poseban fond za ovu svrhu. Međutim, ovakvi programi uglavnom imaju za cilj da pomognu porodičnim biznisima i njihovim vlasnicima da uspešno planiraju svoje poslove, ali najčešće ne obuhvataju menadžment praksu, niti se bave menadžment kulturom i novim veštinama i znanjima menadžera i preduzetnika a što je od posebne važnosti u savremenom poslovnom okruženju.Izvor :http://www.gmbusiness.biz/index.php/author/mirjanaradovic/


Stilovi menadžmenta: Odraz čoveka

Već smo konstatovali da se stilovi upravljanja i njihova filosofija menjaju u zavisnosti od veličine biznisa i faza u njegovom razvoju. U skladu sa ovim promenama, preduzetniku/osnivaču na određenom stepenu razvoja biznisa postaju potrebni ljudi koji imaju sposobnosti i znanja koji su bitno drugačiji od onih koji su potrebni za prvobitno kreiranje i realizaciju biznis ideja. Osim toga, preduzetnik/osnivač, čak iako ima zahtevane sposobnosti, zbog naraslog obima poslova i širenja biznisa u jednom trenutku više nije u mogućnosti da drži sve pod kontrolom. Tada je prinuđen da formira menadžerski tim koji će stručno i kompetentno rukovoditi, upravljati, planirati i organizovati poslove firme u skladu sa zacrtanim poslovnim planom... ...
[dalje]

Istraživanje: Diskriminacija žena u poslovnom svetu

Prema istraživanjima sprovedenim u SAD-u , čak 92 % žena na rukovodećim mestima smatra da diskriminacija u smislu postavljanja ograničenja ženama da napreduju u poslu postoji. Samo 19% od svih poslova koje obavljaju žene smatraju se potpuno izbalansiranim sa onima koje obavljaju muškarci. Dalje, upoređujući zarade muškaraca i žena ostvarene na godišnjem nivou, ispostavilo se da žene prosečno zarađuju višestruko manje, odnosno 16.554 dolara u odnosu na 35.942 dolara koliko zarađuju muškarci. Na osnovu toga izveden je zaključak da bi se ukoliko bi žene zarađivale isto kao i muškarci porodični prihodi povećali za 6%, a stopa siromašnih porodica smanjila sa 2,1% na 0,8%. Ukoliko bi, pak, samohrane majke zarađivale isto kao muškarci njihovi prihodi bi se povećali za čak 17%, dok bi se stopa njihovog siromaštva prepolovila (sa 25,3% na 12,6%). ...
[dalje]

Istraživanje: Fizički izgled i poslovni uspeh

U studiji “First Four Minutes” Natali i Leonard Zunin tvrde da prvih četiri minuta u kontaktu između potencijalnih poslovnih partnera su sasvim dovoljni da se obe strane odluče da li će ili neće razvijati poslovnu saradnju. U prilog ovoj tvrdnji idu i istraživanja Kevina i Hansa Zajsela, koji su razvili tehnike koje navodno mogu da pomognu u određivanju ličnosti na osnovu izgleda lica, uzimajući u obzir razmaknutost očiju ili dužinu nosa, pri čemu su standardi menjani i prilagođavani različitim rasama. A neki su, pak, kao Šveđanin Anders Ritejns, uzimali u obzir oblik glave ili visinu čela za utvrđivanje nivoa inteligencije... ...
[dalje]

Radna motivacija: Kreiranje podsticajnog okruženja

Da bi se podstaklo puno radno angažovanje zaposlenih i postigao optimum u poslu potrebno je odrediti prave načine za njihovu motivaciju. Oni ne moraju biti samo u vidu povećanja plate ili unapređivanju, pa je stoga neophodno utvrditi prave uzroke nezadovoljstva zaposlenog i shodno tome odabrati adekvatne mere. Mnoge firme pribegavaju angažovanju stručnjaka za izradu programa koji će imati holistički pristup i pružiti kompletan uvid u sve potrebe zaposlenih i prema tome utvrditi parametre za ispunjavanje istih. ...
[dalje]

Proizvodnja hrane: Prirodna hrana samo za bogate?

Nedavno se u nekoliko američkih naučnih časopisa pojavila gotovo senzacionalistička vest da je proizvedena nova generacija genetske hrane, koja će zahvaljujući svojim nutricionističkim i drugim svojstvima u mnogome doprineti supstituciji organske hrane. Reč je o “mesu iz laboratorije” i “krompiru bez kalorija”, kao i o mnogim drugim proizvodima koji su svojom pojavom podelili naučnu javnost, te otvorili mnoge dileme i nedoumice među potencijalnim kupcima. ...
[dalje]

Istraživanje: Šta menadžer radi?

Postoje brojni teorijski stavovi o tome šta je delokrug poslova koje treba da obavlja menadžer, kao i šta su njegove poslovne odgovornosti i kompetencije. No, u velikom broju slučajeva oni su samo "mitovi" koji nemaju mnogo zajedničkog sa realnim radnim zahtevima i očekivanjima koji svakodnevno stoje pred menadžerima. ...
[dalje]

Istraživanje: Da li žene mogu da budu uspešni lideri u poslu?

Istraživanja koja su vršena u nekoliko većih gradova u Srbiji (Beogradu, Nišu i Novom Sadu) tokom 2000. godine pokazala su da među 1.476 izabranih ispitanika (750 muškaraca i 726 žena) čak 63 % njih ima poverenja u žene i žele da ih vide na čelu svoje ili neke druge firme. (Reč je o slučajnom uzorku, koga su činili ispitanici oba pola i starosne dobi između 18 i 60 godina.)...
[dalje]


What Does a Manager Do?
There are numerous theoretical opinions about what exactly are ranges of manager’s business duties, what are his responsibilities and competencies. However, in most cases they are just "myths" which have nothing in common with real working demands and expectations of everyday business requirements of a manager.

Myths

The most common ones are those intertwined around this prestigious occupation - a manager is a systematic planner, an efficient manager has no ordinary everyday duties to perform, older managers need more information than the younger ones, a manager spends more time planning then in contact with clients and customers.

Reality

However, various researches have proven the opposite. Their results have showed that manager’s activities are episodic and strictly action oriented. Managers come to work first and leave last. Furthermore, according to diaries lead by more than 160 examined managers in England, it is obvious that they work at least half an hour more up to two day more than other employees. Also, about 93% of their time every day they spend on  business activities communicating with clients or business associates. They use analytical approach of determining the needs of clients, offer expenses, researching market, competition, profitability and financial forecasting. Considering that, a manager is expected to provide rational business decisions.Go to link below to read more
http://viewer.zmags.com/publication/0cfc5b63#/0cfc5b63/30

Comments

Popular posts from this blog

NEW Books

Professor Mirjana Radovic Markovic Ph.D, is elected as a Fellow in the World Academy of Art and Science (WAAS), Pittsburgh ,USA , February 2011

Entrepreneurship:Types of Entrepreneurship and Entrepreneurs

TVMAGAZINE:Create a Professional Development Plan